Smarte folk er alltid smart

Vi ønsker it-selskaper og teknologiprodusenter varmt velkommen, foretak som ligger i front når det kommer til produksjon, utvikling og anvendelse av smarte, teknologiske løsninger.

Vi vil fylle Portalen med en miks av foretak og fagmiljø som har sin kjernevirksomhet knyttet til smartteknologi. Men vi vet at nesten alle virksomheter i dag har behov for og iverksetter digitalisering, og er avhengig av teknologisk utvikling.

Vi vil derfor gjerne ha inn dem som har behov og bruk for teknologien, ikke bare dem som skaper og kan den. Dem som utvikler og dem som utnytter den, ja takk, begge deler. Som alle – på hvert sitt vis – ivrer for bærekraftig vekst i eget selskap og samtidig vil prege samfunnsutviklingen i byen, ja, i verden.

Portalen skal være en portal (pun intended) inn i byens verdifulle faglige fellesskap, preget av varierte virksomheter med den samme horisonten. Kvadruppel helix må til for å lykkes i smartby-satsninger, en blanding av aktører fra næringsliv, det offentlige, akademia og ikke minst innbyggerne selv!

Flyt og friksjon

Et viktig moment er at vi søker leietakere som ønsker å utfordre vante arbeidsmåter. Smarte nye løsninger krever vilje og evne til endring og nytenkning. Smarte folk vil ha flyt, men også friksjon.

Mange tenker at smartbygg er mindre krevende og gjør arbeidshverdagen lettere, men – i hvert fall i en overgangsfase – kan det være motsatt. Det kan koste å tenke nytt og gå i front, men det lønner seg på sikt! Vi vil ha inn dem som vil utfordres, som vil skape morgendagens arbeidsplass.

Ett eksempel ville for eksempel være at at lys, varme og ventilasjon justeres ned i en etasje når det er få brukere som jobber der, og at man for å fortsette å jobbe må flytte til en annen etasje i bygget.

Dette er smart fordi det sparer på energien i bygget, men krever jo en ekstra innsats fra den som må bevege seg.

Vi ønsker hele spekteret av virksomheter velkommen som leietakere. Selskapet som produserer sensorene.

Foretakene – private så vel som offentlige, store så vel som små, lokale så vel om globale – som vil digitalisere og effektivisere.

It-selskapet som implementerer løsningene. Konsulentene som analyserer datamengden. Forskningsmiljøet som legger grunnlaget eller dokumenterer resultatene. Kommunen som digitaliserer tjenestene. Gründeren som har ideene.

Er dere blant dem?

Kronen på verket på Union Brygge:
Et smart signalbygg.

Både nytte og nyte
på Union Brygge.

Sentralt på Union Brygge.
Sentralt i Drammen.
Sentralt på østlandet.

Fra papirindustri
til smartteknologi.

TIL SMARTBYEN DRAMMEN

Interessert?
Bestill prospekt så tar vi kontakt!
KONTAKT
MEGLER

Paul-André Lefranc
Rådgiver utleie / Partner
+47 957 87 201
[email protected]

Sverre Broder Lund
Rådgiver utleie
+47 906 46 797
[email protected]