state of the smart

State of the smart

I Portalen ønsker Union Eiendomsutvikling å ta i bruk alle muligheter som dagens smartteknologi gir for å skape optimale arbeidsplasser. Sammen med Lund+Slaatto arkitekter legger vi til rette for smart arealutnyttelse, bærekraftig materialvalg, maksimal utnyttelse av energi osv – en rekke smarte løsninger til det beste for de ansatte, virksomhetene og samfunnet. For det er jo det smartbygg handler om!

Vi legger infrastrukturen og det som skal til. Som byggherre har vi ikke minst stor nytte av erfaringene fra løsningene i Energibygget på nabotomten. Vi kan bygge smart – og gjør det!

Vi ønsker å inngå avtaler med proptechleverandører, og ser gjerne at disse bruker Portalen til å prøve ut og vise fram nye smartløsninger. For vår del må bygget gjerne være proppet av proptech. Men hvilke konkrete løsninger vi skal ha i bygget, blir til i samspill med leietakere som kommer inn. Vi går ikke i den velkjente fellen der alt er fiks ferdig installert uten å ta hensyn til hva brukerne av bygget trenger.

Vi er en ambisiøs eiendomsutvikler som, uten å se veldig langt inn i spåkulen, vet at det nye muligheter som følger av ny teknologi vil kreve vilje til utvikling og endring også i vår bransje. Vi gleder oss til å samarbeide med framsynte og framoverlente leietakere som ønsker morgendagens arbeidsplass i dag. Sammen skal vi skape et bygg som blir lagt merke til, en portal til nye muligheter for oss alle.

Er dere blant dem?

Kronen på verket på Union Brygge:
Et smart signalbygg.

Både nytte og nyte
på Union Brygge.

Sentralt på Union Brygge.
Sentralt i Drammen.
Sentralt på østlandet.

Fra papirindustri
til smartteknologi.

TIL SMARTBYEN DRAMMEN

Interessert?
Bestill prospekt så tar vi kontakt!
KONTAKT
MEGLER

Paul-André Lefranc
Rådgiver utleie / Partner
+47 957 87 201
[email protected]

Sverre Broder Lund
Rådgiver utleie
+47 906 46 797
[email protected]